SK
 Logo PDF (48 KB)  Dizajn manuál PDF (400 KB)  Vizitky PDF (7,22 MB)
Logo pre grafickú súťaž ZENIT na Slovensku vytvorené vrámci súťaže - Október 2017