SK
 Logo (varianty) PDF (1 MB)  Dizajn manuál PDF (1 MB)  Ilustrácie PDF (1,47 MB)  Vzorka katalógu PDF (558 KB)  Brožúra PDF (2 MB)
Koncept na logo cestovnej kancelárie Slniečko. - November 2018