SK
 Prvé návrhy PDF (56 KB)  Druhé návrhy PDF (60 KB)  Finálne logo PDF (45 KB)  Obhajoba PDF (55 KB)  Mockupy PDF (1,87 MB)
Mali sme vymyslieť logo pre spolok škôl, ktorý bol v tej dobe bez názvu - Február 2018