SK
 Logo (celé) PDF (2 MB)  Siete plechoviek PDF (15,3 MB)  Mockup plechoviek PDF (8,89 MB)  Plagát PDF (28,7 MB)
Koncept na energetický nápoj Ghast Energy. Klauzúrna práca - Máj 2017