SK
 Prvé návrhy JPG (2,25 MB)  Druhé návrhy PDF (110 KB)  Finálne logo PDF (4,42 MB)
Súťažný koncept loga pre Dom Kultúry Javorina, z ktorého sa nám ani neozvali naspäť :D - November 2017